Temaer

I temaerne herunder kan du blive klogere på, hvilken indflydelse fangst og lagring af CO₂ har for klimamålene. Derudover zoomes der ind på både danske og internationale erfaringer, ligesom du kan komme i dybden med sikkerhedsaspekterne.

Billede af Østeds Asnæsværket ved Kalundborg.

Kom helt i dybden

Udforsk dybdegående viden og få en mere nuanceret forståelse ved at dykke ned i vores forskellige temaer.

CCS og klimamålene

Hvilken rolle kommer fangst og lagring af CO₂ til at spille i kampen for at nå klimamålene?

Erfaringer med CCS

Hvilke erfaringer findes der fra ind- og udland med fangst og lagring af CO₂?

CCS og sikkerhed

Hvad kræver en tilladelse til at lagre CO₂, og hvordan forløber processen fra start til slut?