Erfaringer med CSS

Selvom fangst og lagring af CO₂ er en ny metode for mange, er selve teknologien bag slet ikke så ny. Herunder beskrives både danske og internationale erfaringer med CO₂-fangst og –lagring.

Stenlille Gaslager

De danske erfaringer

At lagre gasser i undergrunden er ikke nyt. I over 30 år er der lagret naturgas i underjordiske lagre i Danmark – blandt andet i Stenlille, hvor der også er planer om at lagre CO₂ (Kilde: Gas Storage Denmark). Lagring af CO₂ i den danske undergrund vil der forske på ryggen af de erfaringer, der er opnået fra lagring af naturgas.

I Danmark har der været forsket i fangst og lagring af CO₂ i mange år både hos myndigheder som GEUS og på universiteterne. Det betyder, at vidensgrundlaget omkring teknologierne er højt i Danmark. Dertil kommer, at der i de seneste år har været igangsat to store projekter med lagring af CO₂ i undergrunden under Nordsøen, som hedder Project Greensand og Project Bifrost.

Når det gælder fangst af CO₂, har der også været flere projekter de seneste år. På Amager Bakke, som ARC driver i København, var der opstillet et pilotanlæg til CO₂-fangst indtil april 2022. Formålet var at teste, om CO₂-fangst på røggas fra et affaldsenergianlæg lader sig gøre. Erfaringerne herfra er positive og udgivet i en forskningsartikel (Kilde: SSRN).

I Aalborg har Aalborg Portland etableret et pilotanlæg til fangst af CO₂, der tester fangst fra cementproduktion. Det sker ligesom projektet i København i samarbejde med forskere (Kilde: Aalborg Portland).

Internationale erfaringer

Fangst og lagring af CO₂ kan lyde som noget nyt, men har været kendt siden 1970’erne. I Norge er CO₂ blevet fanget og lagret i undergrunden siden 1996. USA og Canada benytter også fangst og lagring af CO₂. Ti ud af verdens nuværende 19 stor skala anlæg til lagring ligger i USA, som er det land, der har det største potentiale for at lagre CO₂ (Kilde: GEUS). Ligesom i Danmark bliver projekterne i USA støttet af staten med økonomiske tilskud (Kilde: EPA).

Europa er også godt på vej. EU har sat ambitiøse mål for fangst og lagring af CO₂ og har senest offentliggjort en ny strategi på området (Kilde: European Commission). Både i Holland, Belgien og Storbritannien er der nye projekter på tapetet. 

Klima-, Energi og Forsyningsministeriet harbedt ingeniørfirmaet COWI undersøge de internationale erfaringer med fangst og lagring af CO₂, når det gælder sikkerhed, natur og miljø. Da teknologierne til CO₂-fangst og lagring er velkendte, er der også erfaringer fra andre lande at bygge på, som også er relevante i en dansk sammenhæng.

Rapporten viser, at erfaringer er gode. Overvågning af de internationale lagre har vist, at CO₂ forbliver sikkert i lageret. Der har ikke været CO₂-udslip fra af de eksisterende geologiske lagre.

Ligesom ved andre større anlægsprojekter vil der midlertidigt være gener i form af støj fra boringer og andet. Erfaringerne viser også, at påvirkninger fra anlæg, etablering og afvikling af CO₂-fangstanlæg og mellemlager-faciliteter, som eksempelvis findes på havne, er typiske for industri- og procesanlæg.

Når anlæggene er i drift, kan naboer opleve gener fra for eksempel kompressorer, pumper og øget trafik. Der er dog ikke eksempler på væsentlige langvarige påvirkninger af miljø og natur på grund af CO₂-fangsanlæg og CO₂-lagring.

Den primære påvirkning af omgivelserne handler om, at anlæggene kræverpladsog forstyrrer i form af støj og trafik. Hvordan fangst, transport og lagring af CO₂ påvirker omgivelserne, afhænger derfor i høj grad af, hvor anlæggene placeres konkret – eksempelvis om de placeres i beskyttede områder, og hvilken afstand der er til de nærmeste naboer. 

Ifølge The Global CCS Institute var der i 2023 på verdensplan 41 CCS-anlæg i drift, 26 anlæg i gang med at blive opført og yderligere 325 anlæg under udvikling. Disse tal ændrer sig dog hele tiden (Kilde: Global CCS Institute).

Andre temaer

Dyk ned i et af de andre temaer, for at opnå endnu dybere viden om vigtige aspekter, når det kommer til fangst og lagring af CO₂.

CCS og sikkerhed

Bliv klogere på, hvordan sikkerheds- og miljøhensyn indtænkes i fangst, transport og lagring af CO₂.

CCS og klimamålene

Lær mere om hvordan fangst og lagring af CO₂ kan bidrage til, at vi i Danmark når de fastsatte klimamål.