Om os

Målet med CO₂ i dybden er at skabe et sted, hvor borgere kan finde information om fangst og lagring af CO₂. Bag CO₂ i dybden står en lang række offentlige og private virksomheder, der arbejder med klimateknologien.

Billede af Stenlille Gaslager

Forståelige svar på relevante spørgsmål

Et bredt flertal i Folketinget har besluttet, at vi i Danmark skal fange CO₂ og lagre den i undergrunden – for at leve op til vores klimaambitioner og begrænse den globale opvarmning. Fangstanlæg, nye rørledninger og lagre til CO₂ er derfor på vej rundt om i landet. Det betyder, at fangst og lagring af CO₂ kommer til at fylde mere i offentligheden i de kommende år – både i medierne og lokalt.

Det fører helt naturligt til spørgsmål fra borgere og offentlighed. Hvordan fungerer teknologien? Hvorfor er den relevant i Danmark? Hvad kan vi forvente – nationalt og lokalt? Spørgsmålene fortjener svar, der bygger på viden fra officielle kilder og myndigheder, og som er til at forstå. Derfor er CO₂ i dybden blevet til.

Partnerkreds

Partnerkredsen bag CO₂ i dybden består af en lang række virksomheder og organisationer, der har dyb indsigt i fangst og lagring af CO₂.

Ekspertgruppe

CO₂ i dybden har tilknyttet en ekspertgruppe, der består af forskere fra forskellige danske universiteter og embedsmænd fra myndigheder samt repræsentanter fra forskellige organisationer. Ekspertgruppen har ikke ansvar for indholdet på sitet og kan ikke tages til indtægt for materialet. Gruppen fungerer som faglige sparringspartnere. Deltagerne involveres løbende i projektet og giver input og kommentarer til det indhold, der ligger på websitet.

Charlotte Nørgaard Larsen

Programme Manager,
DTU Offshore

Jacob Ladenburg

Professor,
DTU Management

Nadia Gullestrup

Medstifter,
Gaia - Unge for et Grønt Erhvervsliv

Nina Skaarup

Statsgeolog,
GEUS

Pernille Hagedorn-Rasmussen

Chefkonsulent (fratrådt stilling),
IDA

Philip Loldrup Fosbøl

Associate Professor,
DTU Chemical Engineering

Stephanie Kristiansen

Director of Technology Translation, CORC,
Aarhus Universitet

Thomas Jönsson

Specialkonsulent,
Klima-, Energi-, og Forsyningsministeriet

Tobias Johan Sørensen

Senioranalytiker,
Concito